Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Muokattu viimeksi 20.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Heli Roivas, Y-tunnus 2489986-6 Ylikentie 255-24 06200 Porvoo

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Heli Roivas

info@heliroivas.fi

+358 445280989

3. Rekisterin nimi

Tmi Heli Roivas asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja palveluntarjoajan

välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu

asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,

toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

Palaute- ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, asiakkaan ilmoittamat suostumukset ja

kiellot.

Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden historiasta palvelun

laadun, eläimen hyvinvoinnin sekä terveyden takaamiseksi.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa

asiakkuuden alkaessa tai sen aikana. Lisäksi rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin

lemmikin tiedot asiakassuhteen aikana.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai

ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vakuutusyhtiölle esimerkiksi

vahinkotapauksissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköistä rekisteriä ylläpidetään 

teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja palomuurein suojattuina. 

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, 

ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Rekisteriä ylläpitää 

teknisesti Webnode AG.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada

niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarkastusoikeuden käyttäminen on

lähtökohtaisesti maksutonta.

9.2 Kieto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä koskevia tietoja

suoramarkkinointiin sekä palaute- ja mielipidekyselyihin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

9.3 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä

rekisterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.